• Rita Rae Mertens

Intro Meditatie - Relaxatie - Intro Meditation - Relaxation

We hebben niet alleen nood aan kunst en cultuur nu, maar ook aan rust in ons hoofd. Gezien mijn professionele achtergrond psychologie en kunst heb ik een pagina toegevoegd aan mijn website: een podcast. Hier vinden jullie een eerste relaxatieoefening in het Nederlands en Engels. De oefening duurt 20 minuten. Ideaal zou zijn om die dagelijks te herhalen.

[Klik de afbeelding]


We not only need art and culture now, but also peace of mind. Given my professional background in psychology and art, I added a page to my website: a podcast. Here you will find a first relaxation exercise in Dutch and English. The exercise lasts 20 minutes. It would be ideal to repeat it daily.

[Click on the picture]